CAPRA –
lære å være

CAPRA ble etablert i 2008 og holder til i Røldal. Det er et enkeltpersonforetak som har fokus på livskvalitet der sinnsro og stressreduksjon er kjerneord.

Gjennom kurs med hovedvekt på OPPMERKSOMHETSTRENING blir disse feltene berørt. Kursene holdes fortrinnsvis i Røldal, men kurs kan også legges til andre steder etter nærmere avtale. Det passer for enkeltpersoner, offentlige og private organisasjoner og bedrifter.

Konseptet er kvalitetssikret ved Etablererskolen i 2008 - 2009, instruktørutdannelse i Oppmerksomhetstrening i 2009 og og studie i MINDFULNESS 2013.

Jeg har i nærmere 30 år arbeidet som sykepleier i den offentlige helsetjenesten. I disse årene har jeg erfart og vært opptatt av å håndtere mange typer stress.

Selv har jeg prøvd å redusere stress på flere måter.

OPPMERKSOMHETSTRENING er den metoden jeg har best erfaring med i forhold til å mestre stresset i hverdagen. Å trene tilstedeværelse med oppmerksomhetsmeditasjon og fysiske øvelser bedrer selvopplevd helse og livskvalitet.

Metoden er presentert i Norge først og fremst gjennom legene Andries J. Kroese og Michael de Vibe. Dr. Kroese har vært spesialist i hjerte-karkirurgi og professor ved Oslo Vaskulære Senter, Aker Universitetssykehus og dr. de Vibe er lege, familieterapeut og seniorrådgiver ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Begge har lang egenerfaring med oppmerksomhetstrening og videreformidling i form av kurs, foredrag og litteratur. Øvelser og inspirasjon har de hentet fra et opplegg ved Massachusetts Hospital i USA tidligere ledet av John Kabat-Zinn. Gjennom forskning er effekten av oppmerksomhetstrening godt dokumentert både som en forbyggende og behandlende metode.

OPPMERKSOMHETSTRENING gjør mer enn å lindre symptomer. Den setter meg i stand til å gjøre bedre og mer varige forandringer gjennom økt selvinnsikt.

Den bringer meg til stillheten, til øyeblikket, til å være…


Curriculum Vitae

  • Liv Karin Larsson
  • Sykepleier
  • Ferdig utdannet i 1975
  • Videreutdannelse i ledelse
  • Klinisk erfaring og ledererfaring fra offentlig helsevesen
  • Instruktørutdannelse i oppmerksomhetstrening ved prof.dr.med. Andries J. Kroese
  • Eget firma fra 2008
  • Studie i MINDFULNESS ved Haraldsplass Diakonale Høyskole i 2013.

Navnet CAPRA

Røldalsbygda er kjent
for det …
Oversiktlig landskap
er et resultat av det …
CAPRA betyr geit.

Geitene er få.
Landskapet gror til.

Å redusere stress,
å være tilstede nå,
er som å rydde landskap.

CAPRA –
lære å være

Tør du sleppa
taket på tiå og
se ka så skjer
Og vera her
i nuet Se ka
øyeblikket gjer
Tør du sleppa
taket på tiå
Uten å ha regi
Uten å ha någe
håndfast
å holda deg i

- Elin Furubotn


Akuelle linker
www.scat.no

www.roldal.no

www.gruk.noCapra på Facebook

CAPRA - 5760 RØLDAL - post@capra.no - Mobil: +47 476 18 491 - Org. nr.: 892 776 342
Websider | DinWebpartner.no - HWD
Oppmerksomhetstrening Aktuelle kurs Til hovedsiden