Alle mennesker opplever stress.
Utfordringer og krav kan være mange eller få. Måten du møter dem på avgjør om stresset blir et problem eller ikke.

OPPMERKSOMHETSTRENING

er en selvhjelpsmetode som bevisstgjør ansvaret for egen trivsel og helse.
Gjennom metoden blir du bedre til å mestre stress og du oppnår en større selvinnsikt. Det gjør det lettere å innrette livet på en stressreduserende måte.

Å trene OPPMERKSOMHET

  • Gir effektiv avspenning
  • Gjør deg mer årvåken og oppmerksom
  • Gir bedre styring over livet
  • Letter tilpasning til nødvendige forandringer
  • Setter deg i stand til å håndtere konflikter på en bedre måte
  • Gjør at du utnytter evner og ressurser mer hensiktsmessig
  • Øker kvaliteten i det du gjør
  • Gir deg sinnsro
  • Gir økt livskvalitet


Tilbakemeldinger fra deltakere som har vært på kurs:

”Jeg begynner å finne en måte å bremse stresset mitt på”

”Jeg er blitt mer bevisst på hva som stresser og klarer bedre å nullstille meg.”

”Kurset har hjulpet meg til å åpne låste tankemønster. Jeg har fått mer energi”

”Gjennom kurset har jeg fått et verktøy jeg kan ta med meg videre i livet. Det virker!”

”Min plattform kjennes større og tryggere”

”Jeg klarer å takle situasjoner på arbeid og i privatlivet på en bedre måte. Jeg opplever mer glede over hverdagslige ting.”

Navnet CAPRA

Røldalsbygda er kjent
for det …
Oversiktlig landskap
er et resultat av det …
CAPRA betyr geit.

Geitene er få.
Landskapet gror til.

Å redusere stress,
å være tilstede nå,
er som å rydde landskap.

CAPRA –
lære å være

Tør du sleppa
taket på tiå og
se ka så skjer
Og vera her
i nuet Se ka
øyeblikket gjer
Tør du sleppa
taket på tiå
Uten å ha regi
Uten å ha någe
håndfast
å holda deg i

- Elin Furubotn


Akuelle linker
www.scat.no

www.roldal.no

www.gruk.noCapra på Facebook

CAPRA - 5760 RØLDAL - post@capra.no - Mobil: +47 476 18 491 - Org. nr.: 892 776 342
Websider | DinWebpartner.no - HWD
Oppmerksomhetstrening Aktuelle kurs Til hovedsiden